Per 1 januari 2017 is het Kunstiniatief van Abbehuis gestopt met programeren van exposities in het van Abbehuis en heeft stichting MAD emergent art center samen met een groep enthousiaste professionals de programmering voortgezet.  

 

Wij zijn te vinden op

www.AlbertvanAbbehuis.com